Zwrot prowizji bankowej po wcześniejszej spłacie kredytu lub konsolidacji. Poradnik.

Zwrot prowizji i odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu lub konsolidację

Spłaciłeś wcześniej kredyt albo pożyczkę? A może dokonałeś konsolidacji kredytu lub pożyczki? Mamy dla Ciebie świetne wiadomości! Przysługuje Ci zwrot części wpłaconych pieniędzy! Jak to możliwe? O tym dowiesz się czytając poniższy artykuł. Zachęcamy do lektury.

Zwrot prowizji, kosztów i odsetek od spłaconego wcześniej kredytu. Jak to możliwe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kredycie konsumenckim: W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim definiują również pojęcie „całkowitego koszt kredytu konsumenckiego”. Za całkowity koszt kredytu konsumenckiego uważa się: „wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  1. odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
  2. koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.”

Co również powinien wiedzieć? Przede wszystkim to, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jest to prawo niezbywalne, nie można go wyłączyć w umowie. Natomiast Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Możesz więc jako konsument spłacić kredyt albo pożyczkę wcześniej nie informując o tym uprzednio banku albo firmy pożyczkowej.

UWAGA! Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem. Może to zrobić jedynie w określonych ustawa warunkach. Nie jest to jednak zjawisko powszechne przy pożyczkach konsumpcyjnych. Występuje ono głównie w kredytach hipotecznych albo innych wysokwotowych. Co warto również wiedzieć? Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.

Jaki jest czas na zwrot prowizji, kosztów, odsetek i ubezpieczenia przez bank albo chwilówkę?

Ustawa o kredycie konsumenckim stanowi wprost, że: „Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.”.

Konsolidacja kredytu albo pożyczki. Czy mogę odzyskać pieniądze?

Istota konsolidacji kredytu polega na tym, że jako kredytobiorca wrzucasz w jeden kredyt, z jedną rata kilka kredytów albo pożyczek. Oczywiście spłaceniu podlega cały poprzedni  kredyt albo pożyczka, wraz z wszystkimi prowizjami, kosztami, odsetkami, ubezpieczeniem itp. Jak pokazuje nasze doświadczenie, banki i firmy chwilówkowe siedzą cicho i nie zwracają takich kosztów dobrowolnie. Nie robią zazwyczaj również na wezwanie. A zgodnie z przepisami prawa powinny to robić.

Dokonanie konsolidacji kredytu zbliżone jest bardzo do wcześniejszej spłaty. Różnica jedynie polega na tym, że wcześniejszej spłaty dokonuje bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. Spłata jednak dokonywana jest w oparciu o umowę kredytu konsolidacyjnego, a finalnie za wszystko płaci konsument.

Odpowiadając jednak na zadane wyżej pytanie: TAK, w przypadku zawarcia umowy kredytu konsolidacyjnego można ubiegać się o zwrot części kosztów uprzednio zawieranych umów kredytu albo pożyczki.

Gdzie znajdę pomoc w sprawie zwrotu prowizji, kosztów, odsetek itp.?

W naszej Kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy już wiele postępowań, w którym odzyskiwaliśmy zabrane bezprawnie konsumentom pieniądze z wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek.

Zasady współpracy z nami są bardzo proste i przejrzyste. Możesz swobodnie wybrać, który z modeli współpracy chcesz wybrać.

I WARIANT (sprzedajesz nam swoje roszczenia)

Jak to wygląda? Wszystko jest bardzo proste. Przesyłasz nam dokumenty w sprawie. My dokonujemy BEZPŁATNEJ analizy sprawy i wyceny. Proponujemy Ci kwotę, za która odkupimy od Ciebie roszczenie o zwrot kosztów kredytu od banku lub firmy pożyczkowej. Po zaakceptowaniu warunków i przesłaniu nam podpisanego egzemplarza umowy PRZELEWAMY NA TWOJE KONTO BANKOWE uzgodnioną cenę.

Jakie masz korzyści:

  1. dostajesz pieniądze od ręki;
  2. nie musisz czekać na zakończenie długotrwałego procesu sądowego;
  3. nie podnosisz opłat sądowych;
  4. nie ponosisz ryzyka związanego z procesem sądowym.

II WARIANT (reprezentujemy Cię w sądzie)

Przy takim modelu współpracy dokonujemy BEZPŁATNEJ ANALIZY SPRAWY. Następnie przydzielamy Ci pełnomocnika, który w Twoim imieniu sporządzi pozew i wniesienie go do sądu. Następnie będzie reprezentował Cię przez całe postępowanie sądowe, aż do końca procesu sądowego. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie prowizja od odzyskanej kwoty.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej pomocy? Zadzwoń lub napisz do nas już dzisiaj!

Tel: 530 33 130
Mail: kontakt@eurolege.pl

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Call Now Button
Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image