Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (druk i uzasadnienie)

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (druk i uzasadnienie)
4.4 (88.57%) 140 votes

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby był on prawidłowo i zgodnie z przepisami skonstruowany, a także zawierał wszystkie niezbędne składniki, które umożliwią walkę z windykatorem? O tym w tekście poniżej.

Jeśli pozwany dostaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zwykłym albo uproszczonym, musi przede wszystkim przyjąć tą wiadomość z zimną głową i jak najszybciej podjąć działanie. Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwany ma tylko kilkanaście dni od dnia odbioru listu z sądu z nakazem zapłaty, a więc czas działa na niekorzyść pozwanego, a na korzyść windykatora. Od czego w ogóle zacząć?

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się na formularzu, czy w formie pisemnej?

Pierwszą rzeczą jaką pozwany powinien podjąć jest ustalenie, czy sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść na urzędowym formularzu, czy też w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty na specjalnie do tego dedykowanym formularzu wnosi się tylko wtedy, jeśli pozew był złożony na takim formularzu (art. 503 § 2 k.p.c.). Nie ma przy tym znaczenia, czy w świetle obowiązujących przepisów powód powinien był składać pozew na formularzu urzędowym czy też w zwykłej formie pisemnej. W pozostałych wypadkach, w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. EPU), sprzeciw wnosi się w zwykłej formie, bez konieczności wypełniania formularza.

Jeśli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu, należy pamiętać, że niewniesienie go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. nieprzekreślenie rubryk niewypełnionych, nieprzekreślenie sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1301 § 1 i 2 k.p.c.). Odrzucenie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie stanowił podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika wobec dłużnika (art. 504 § 2 k.p.c.).

Do pobrania – sprzeciw od nakazu zapłaty formularz:
1. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór formularza [PDF – nieedytowalny]
2. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór formularza [RTF – edytowalny]

Przypominamy, że firmy windykacyjne bardzo dobrze znają specyfikę postępowań sądowych i bardzo chętnie składają pozwy na urzędowym formularzu. Pozew na urzędowym formularzu rodzi konieczność złożenia sprzeciwu również na urzędowym formularzu, a specjaliści od windykacji wiedzą, że z tym jego niefachowi przeciwnicy mają największy problem. Pełnomocnicy firm windykacyjnych tym samym zwiększają swoją szansę na wygraną w procesie.

Poniżej wyjaśniamy jak napisać uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń.

Jakie to mogą być zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Ma to o tyle kluczowe znaczenie, że jeśli do pozwu nie zostały przedłożone odpowiednie dokumenty źródłowe, to można zanegować ich istnieniu właśnie w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wówczas obowiązkiem powoda, np. firmy windykacyjnej, będzie przedstawienie dowodów, na które się powołuje w pozwie. Pamiętaj, że nie masz obowiązku przyznawać się długu! Nawet jeśli sprawa toczy się przed sądem, to rolą powoda jest przedstawienie dowodów na istnienie długu. Ty, jako pozwany nie masz obowiązku udowadniać co do zasady, że dług nie istnieje.

Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Jeśli pozwany nie zgadza się z czymkolwiek napisanym w pozwie, to powinien bezwzględnie napisać o tym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Nie ma znaczenia tutaj, czy posługuje się formularzem (druk) sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też wnosi ten sprzeciw w zwykłej formie.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy?

Poniżej przedstawiamy skan standardowego nakazu zapłaty wydanego przez “zwykły” sąd rejonowy. Na takim nakazie winna znaleźć się pieczątka sądu, data wydania nakazu, informacja kto wydał nakaz (oznaczenie sądu i sędziego/referendarza), na czyją rzecz został wydany (powód) oraz stosowne pouczenia.

sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie

Gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z treścią art. 503 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarówno na formularzu (druk) jak również w formie zwykłej wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Wszystkim zainteresowanym tematyką sprzeciwu od nakazu zapłaty zwracamy szczególną uwagę, aby wnikliwie analizować i sprawdzać dokładny adres sądu, do którego sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być skierowany. Nie jest odosobnionym przypadkiem, że windykatorzy podają błędne adresy sądów w pozwach, a niczego nie świadomy pozwany spisuje adres z pozwu, a nie z koperty otrzymanej z sądu i zaczynają się problemy, ponieważ w przypadku wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty do niewłaściwego sądu, za dzień doręczenia sprzeciwu do sądu właściwego uznaje się datę jego nadania z tegoż niewłaściwego sądu. Szansa na zachowanie terminu jest więc niewielka.

Ile wynosi opłata od sprzeciwu wydanego przez e-sąd?

Pozwany składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami pismo takie jak nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

W jakim terminie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Przepisy procedury cywilnej w sposób bardzo rygorystyczny ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Nie jest inaczej  w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z nakazem zapłaty. Należy pamiętać, że dnia odebrania przesyłki nie wlicza się do obliczania terminu do wniesienia sprzeciwu. Przykład: Jeśli pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 10 czerwca, to tego dnia nie wlicza się do obliczenia terminu. W takim przypadku termin na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym upłynie 24 czerwca o godzinie 23:59:59.

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń.

Jakie to mogą być zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Jeśli pozwany nie zgadza się z czymkolwiek napisanym w pozwie, to powinien bezwzględnie napisać o tym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Nie ma znaczenia tutaj, czy posługuje się formularzem (druk) sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też wnosi ten sprzeciw w zwykłej formie.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty został wniesiony w terminie, do właściwego sądu, we właściwej formie (formularz, druk), to wówczas nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z wezwaniem na rozprawę.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powód będzie musiał odnieść się do zarzutów merytorycznych przeciwstawionych mu przez powoda w sprzeciwie. Dlatego tak ważne jest, aby w sprzeciwie od nakazu zapłaty zawrzeć wszystkie zarzuty procesowe i odpowiednio je uzasadnić, powołując ewentualnie dowody na ich poparcie. Oczywiście jak ważne jest wsparcie profesjonalisty w sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty przekonało się wiele osób próbujących na własną rękę wygrać z wielkimi firmami windykacyjnymi i ich wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image