Wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku sądu (wzór). Jak napisać, gdzie składać, jaki termin i opłata?

Wniosek o uzasadnienie wyroku wzór
Wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku sądu (wzór). Jak napisać, gdzie składać, jaki termin i opłata?
4.7 (93.91%) 23 vote[s]

Wydany został wobec Twojej osoby wyrok sądu, z którym się nie zgadzasz? Zanim złożysz apelację w sprawie cywilnej musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. W naszym dzisiejszym poradniku opiszemy czym jest wniosek o uzasadnienie wyroku, jak go napisać, gdzie złożyć oraz jaki jest termin na jego wniesienie do sądu. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej należy sporządzić na piśmie oraz czytelnie podpisać. Warunkiem skuteczności wniosku o wydanie wyroku jest przede wszystkim określenie wszystkich niezbędnych danych, które umożliwią sądowi odczytanie Twojego wniosku. Musi więc wniosek o uzasadnienie wyroku zawierać:

  1. datę sporządzenia wniosku;
  2. sąd, do którego kierujesz wniosek;
  3. strony procesu;
  4. sygnaturę akt sprawy;
  5. określenie jakiego wyroku, w jakiej sprawie dotyczy wniosek;
  6. prośbę o sporządzenie uzasadnienia wyroku;
  7. prośbę o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem;
  8. własnoręczny podpis.

Gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku?

Wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Ważne jest, aby wniosek skierowany został do właściwego sądu. Nie jest przy tym istotne podanie wydziału danego sądu. Nawet podanie nieprawidłowego wydziału nie wpływa na skuteczność złożonego pisma.

Jaki jest termin do złożenia wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku?

Po wydaniu wyroku przez sąd cywilny masz jedynie tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeśli spóźnisz się o chociaż 1 dzień to wówczas sąd zwróci Twój wniosek jako wniesiony po upływie ustawowego terminu przewidzianego przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o uzasadnienie wyroku – opłata?

Jako świadomy konsument musisz mieć wiedzę, że opłacie podlegają jedynie te pisma, od których ustawa przewiduje konieczność wnoszenia opłaty. Wniosek o uzasadnienie jest jednym z tych pism sądowych, co do których osoba wnosząca nie jest zobowiązana do wnoszenia opłaty sądowej.

Niestety, ale aktualnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem opłaty od uzasadnienia każdego z orzeczeń sądowych, również wyroków. Możemy zatem uznać, że w 2019 roku przyjęte zostaną niekorzystne dla konsumentów przepisy. Stanowią one, że wniosek o uzasadnienie orzeczenia sądowego (wyroku, postanowienia, zarządzenia) będzie podlegał opłacie w wysokości aż 100 zł. To niewątpliwie zamknie części konsumentom prawo do sądu, a przede wszystkim ustalenia, czy sędzia rozpatrujący sprawę rozpoznał ją należycie.

Uzasadnienie wyroku – termin.

Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego sąd powinien uzasadnić wydany wyrok w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie. W skomplikowanych sprawach prezes danego sądu może przedłużyć termin na uzasadnienie wyroku do maksymalnie 30 dni. Teoria sobie, a praktyka sobie. W dużej ilości spraw uzasadnienia wyroków dokonywane są z przekroczeniem nawet 30-dniowego terminu. Oczywiście istnieje wówczas szansa na sprowadzenie przeciwko opieszałemu sędziemu postępowania dyscyplinarnego. Jednak dla żadnej ze stron ukaranie sędziego nie będzie miało żadnego znaczenia. Uzasadnienie wyroku po terminie nie ma wpływu na ważność i skuteczność wydanego orzeczenia.

Czy muszę składać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule powyżej, można odpowiedzieć: to zależy. Od czego? Przede wszystkim od tego, czy czujesz się pokrzywdzony wydanym wyrokiem sądowym. Jeśli tak, to zawsze powinieneś składać wniosek o uzasadnienie wyroku, bowiem dzięki temu dowiesz się co stało u podstaw wydania niekorzystnego dla Twojej osoby orzeczenia. Takie uzasadnienie umożliwi Ci złożenie apelacji, w której będziesz mógł wypunktować błędy sądu I instancji i przedstawić swój pogląd na sprawę sądowi II instancji.

Jeśli nie zamierzasz składać apelacji od wydanego wyroku, to składanie wniosku o uzasadnienie wyroku nie jest konieczne. Możesz jednak złożyć takie uzasadnienie tylko po to, aby dowiedzieć się z czystej, ludzkiej ciekawości, dlaczego sąd wydał niekorzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image