Upadłość konsumencka 2017-07-25T12:22:06+00:00

Są takie długi, których nie można spłacić.

Dlatego czasami jedynym wyjściem może być tylko ogłoszenie upadłości. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad i możliwości, jakie daje ogłoszenie upadłości?

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Zgłoś się – wypełnij formularz kontaktowy!

W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz specjalista w celu omówienia Twojej sytuacji i znalezienia najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

Wysłanie zgłoszenia do niczego nie zobowiązuje. Konsultacje ze specjalistą z zakresu
upadłości konsumenckiej są całkowicie darmowe.

Informacje kontaktowe:Jaku rodzaj upadłości chcesz ogłosić?

Upadłość konsumenckaUpadłość przedsiębiorcyNie wiem

Czy obecnie prowadzisz działalność gospodarczą (firmę), albo prowadziłeś wcześniej?

Przybliżona łączna kwota zadłużenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
[Polityka prywatności]

Oświadczam, że przed zatwierdzeniem przesłania swoich danych kontaktowych zapoznałem/am się z regulaminem korzystania z pomocy prawnej, jest on dla mnie zrozumiały i w całości go akceptuję. [Regulamin]

Musisz to wiedzieć!

Co to jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Jest to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie. Przewidziane jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności, zaś ich długi nie powstały na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

Przedsiębiorcy również mają możliwość skorzystania z restrukturyzacji albo oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego, lecz odbywa się to na innych zasadach.

Czy były przedsiębiorca ma szansę ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź brzmi TAK! Nowe przepisy o upadłości dopuszczają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy. Istotne jest, aby taka osoba została wykreślona z rejestru przedsiębiorców (zakończyła działalność).

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź brzmi TAK! Nowe przepisy o upadłości dopuszczają również możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Jeżeli rolnik prowadzi inną działalność gospodarczą lub zawodową, to może ogłosić upadłość, ale na ogólnych zasadach.

Czy muszę mieć pieniądze na ogłoszenie upadłości?

Jeżeli sytuacja materialna dłużnika jest bardzo trudna, to koszty postępowania upadłościowego mogą zostać czasowo pokryte przez Skarb Państwa. Jeśli dłużnik jest w naprawdę trudnej sytuacji i nie będzie miał nawet w przyszłości możliwości pokrycia kosztów postępowania, to mogę one zostać umorzone.

Jakie długi mogą zostać umorzone?

W toku postępowania upadłościowego mogą zostać umorzone prawie wszystkie rodzaje długów. Nie ma znaczenia ich wielkość oraz charakter. Umarzane są długi gospodarcze, konsumenckie, podatki, a także składki na ubezpieczenie społeczne.

Umorzeniu nie podlegają: alimenty, renta odszkodowawcza za szkodę na osobie, kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny, odszkodowania wynikające z popełnionego przestępstwa lub wykroczenia.
Nie podlegają umorzeniu także wierzytelności zatajone przez dłużnika w toku postępowania upadłościowego!

Dodatkowe przywileje dla osób bardzo ubogich

W szczególnych sytuacjach, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku albo jest on znikomy, a jego sytuacja osobista jest bardzo trudna (np. przewlekła choroba, inwalidztwo) może zostać pominięty etap likwidacji majątku oraz Plan Spłaty Wierzycieli.

Copyright 2016 – 2017 Kancelaria Przyjazny Prawnik | Zapoznaj się: Regulamin oraz Polityka Prywatności

 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link