Co to jest tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny?

Co to jest tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny?
4.5 (89.33%) 30 votes

Jaka jest różnica między tytułem egzekucyjnym, a tytułem wykonawczym? Dlaczego większość osób dowiaduje się o ich istnieniu dopiero na etapie egzekucji komorniczej? Zazwyczaj wiele pytań pojawia się wobec podstaw egzekucji. Wielu z naszych podopiecznych twierdzi, że nie zna przyczyn, dla których komornik wszczął przeciwko nim postępowanie egzekucyjne. W poniższym poradniku wyjaśniamy jakie są różnice między poszczególnymi tytułami i jak się przed nimi bronić.

Dla usystematyzowania zagadnienia wskazujemy, że podstawą toczenia egzekucji komorniczej jest zawsze tytuł wykonawczy. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Dopiero taki dokument uprawnia wierzyciela do złożenia skutecznego wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej i wszczęcia pierwszych działań egzekucyjnych przez komornika. Firmy windykacyjne często piszą do rzekomych dłużników, że albo zapłacą hipotetyczny dług, albo sprawę skierują do komornika. Oczywiście takie działania mają na celu wywołanie strachu w potencjalnym dłużniku i podstępne uzyskanie wpłat, które w konsekwencji mogą doprowadzić do uznania długu i przerwania biegu przedawnienia.

Tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności. Co to jest?

Wiele osób, które wysyłają do nas zgłoszenie dziwi się, że nic nie wiedzieli o żadnym postępowaniu, w którym sąd nadawał klauzulę wykonalności na tytuł egzekucyjny, np. nakaz zapłaty. Nic w tym dziwnego, bowiem klauzulę wykonalności nadaje sąd w zdecydowanej większości przypadków na posiedzeniu niejawnym, bez obecności żadnej ze stron, nie informując dodatkowo o tym fakcie dłużnika. Takie przepisy obowiązują w kodeksie postępowania cywilnego.

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa windykatora, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Czym więc jest ten tytuł egzekucyjny? Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że tytułem egzekucyjnym jest:

  • orzeczenie sądu prawomocne (np. nakaz zapłaty) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (np. wyrok zaoczny), jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty (np. BTE), które podlegają z mocy ustawy wykonaniu w drodze egzekucji;
  • akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji w tym akcie wskazanej.

Jak widać, ilość możliwych tytułów wykonawczych jest bardzo duża. Należy wszak pamiętać, że w większości tytułu egzekucyjne, które w konsekwencji staną się tytułami wykonawczymi, w zdecydowanej większości pochodzą od sądów.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia sądowe dzielą się na:

  • wyroki
  • nakazy zapłaty
  • postanowienia

W większości przypadków tytuły egzekucyjne to nakazy zapłaty, w tym również wydawane przez e-sąd oraz wyroki, w tym również wyroki zaoczne. Różnica pomiędzy nakazem zapłaty, wydawanym w postępowaniu upominawczym czy postępowaniu nakazowym, a wyrokiem głównie jest taka, że nakaz zapłaty wydaje sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym, a wyrok wydaje sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Wiele osób zgłasza się do naszej Fundacji w momencie, w którym o istnieniu tytułu wykonawczego (głównie nakazu zapłaty albo wyroku) dowiadują się dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Co zrobić jeśli taka sytuacja dotknęła również Twoją osobę albo kogoś z Twojego otoczenia? W sprzyjających okolicznościach jesteśmy w stanie pomóc również na etapie postępowania egzekucyjnego, które potrafimy umorzyć i odzyskać zabrane środki. Pisaliśmy już o tym w artykule: https://www.darmowyprawnik.eu/jak-wstrzymac-komornika/

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sądowego nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną pomoc prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image