Przedawnienie długu: Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń?

Przedawnienie długu: Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń?
4.8 (95.08%) 65 votes

Zagadnienie przedawnienia długu jest niezwykle interesujące, a jednocześnie istotne z punktu widzenia praktycznego, dlatego postanowiliśmy dzisiaj przybliżyć Państwu tą instytucję prawa. Zgodnie z przepisami przedawnienie roszczenia (długu) polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik może bez żadnych konsekwencji odmówić spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela (np. zapłaty czynszu, raty kredytu, rachunku za telefon).

Niestety wielkie firmy windykacyjne dopuszczają się manipulacji w zakresie przedawnień długów, poprzez świadome interpretowanie przepisów w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi standardami oraz orzecznictwem sądowym! Jest to postępowanie nagminne, dlatego jeśli przeczytasz ten artykuł to będziesz miał podstawą wiedzę dotyczącą przedawnienia i nie dasz się nabrać na zabiegi windykatora.

Data wymagalności roszczenia. Kiedy roszczenie (dług) staje się wymagalne?

Od czego powinieneś zacząć? Przede wszystkim od ustalenia daty wymagalności roszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 117), każde roszczenie o charakterze majątkowym ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia liczy się każdorazowo od daty wymagalności roszczenia. Jak tą datę ustalić? W niektórych przypadkach jest to banalnie proste, np. data zapłaty wskazana na rachunku za telefon, data końcowa spłaty kredytu (pożyczki), data zapłaty czynszu za mieszkanie czy data zapłaty za czesne na studiach. Niekiedy jednak data wymagalności może być uzależniona od czynności podejmowanych przez wierzyciela, np. poprzez wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) i postawienie całości zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności. Wówczas datą wymagalności jest dzień skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu (pożyczki).

Co to jest termin wymagalności długu roszczenia i jak go obliczyć. Od kiedy dług staje się wymagalny?

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny z powództwa banku, firmy windykacyjnej lub firmy pożyczkowej chwilówki?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

Oddłużanie i Antywindykacja Fundacja Darmowy Prawnik

Przedawnienie kredytu i inne terminy przedawnienia roszczeń oraz przedawnienie nakazu zapłaty

Jeśli znasz już termin wymagalności roszczenia, to bez żadnego problemu ustalisz termin jego przedawnienia. Jakie są najpopularniejsze terminy przedawnienia roszczeń?
1. kredyt/pożyczka bankowa – 3 lata;
2. czynsz najmu – 3 lata;
3. debet na rachunku bankowym – 2 lata;
4. mandat za jazdę bez biletu – 1 rok;
5. rachunek za usługi telekomunikacyjne – 3 lata;
6. składki za ubezpieczenie (OC, AC, NNW itd.) – 3 lata;
7. czesne za studia – 3 lata.

Przerwanie biegu przedawnienia (przykłady)

Należy jednak pamiętać, że w trakcie upływu terminu przedawnienia możesz przez swoją nieuwagę albo wierzyciel poprzez swoje działania doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Jakie czynności przerywają bieg terminu przedawnienia:
1. uznanie długu przez dłużnika – np. zawarcie ugody, potwierdzenie zadłużenia, dokonanie wpłaty na rzecz wierzyciela itp.;
2. wniesienie pozwu albo wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do sądu przez wierzyciela;
3. wniesienie przez wierzyciela wniosku o egzekucję do komornika (dopiero po wygranej w sądzie);
4. wniesienie przez wierzyciela wniosku o nadanie orzeczeniu sądu klauzuli wykonalności (dopiero po wgranej w sądzie);
5. wszczęcie mediacji dłużnika z wierzycielem.

Przedawnienie egzekucji komorniczej – Przedawnienie długu u kormonika

W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo. Jest to oczywiście jedynie pewne uproszczenie, bowiem jeśli sprawa zostanie skierowana przez wierzyciela do sądu albo do komornika (po uzyskaniu tytułu wykonawczego z sądu) upływ terminu przedawnienia zawiesza się na czas trwania postępowania sądowego albo egzekucyjnego, aż do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Jeśli w sprawie wydano orzeczenie sądu stwierdzające zadłużenie wobec wierzyciela, to wówczas sprawa przedawnienia bardzo się dla dłużnika komplikuje. W takim przypadku termin przedawnienia, bez względu na to jakiego roszczenia dotyczy, upływa dopiero po 10 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Oczywiście, jeżeli w tym czasie nastąpi czynność skutkująca przerwaniem biegu przedawnienia, to wówczas termin ten ulega dalszemu przedłużeniu o kolejne 10 lat i tak dalej. Niejednokrotnie wierzyciel dysponujący sądowym tytułem wykonawczym może dochodzić zapłaty praktycznie do końca życia dłużnika. Dlatego tak ważne jest podejmowanie walki w sprawie sądowej, aby nie być więźniem własnego długu przez całe życie.

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego masz tylko 14 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

1 komentarz do wpisu “Przedawnienie długu: Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń?

Dodaj komentarz

 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link