Przedawnienie czesnego za studia lub szkołę policealną

Przedawnienie czesnego za studia lub szkołę policealną
4.3 (85%) 28 votes

Co raz więcej osób korzysta z płatnych usług różnego rodzaju szkół policealnych czy zawodowych. Studia niestacjonarne, czyli zaoczne, również są w naszym kraju bardzo popularne. Studenci i uczniowie nie zawsze zdają sobie jednak sprawę przy podpisywaniu umowy o kształcenie, że mogą nie podołać jego finansowaniu. W chwilach istnienia zadłużenia jest dla takich osób dobra informacja, a dotycząca przedawnienia roszczeń podmiotów zajmujących się kształceniem. Jaki jest termin przedawnienia długu wynikającego z umowy zawartej z uczelnią i co trzeba na ich temat wiedzieć? O tym poniżej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on 3 lata liczonych od dnia wymagalności świadczenia. Termin wymagalności wyznacza data, w której dłużnik zgodnie z istniejącym zobowiązaniem winien spełnić swoje świadczenia, np. data wskazana wprost w umowie. Jeśli takiej daty nie ma, powinien je dłużnik spełnić niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela do spełnienia świadczenia.

Czesne za szkołę – przedawnienie

Szczególny termin przedawnienia przewiduje między innymi art. 751 pkt 2 kodeksu cywilnego, który zawiera regulację, że z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują one osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Zatem jeżeli szkoła policealna nie jest szkołą wyższą w rozumieniu przepisów szczególnych, to wówczas jej roszczenia o zapłatę czesnego przedawniają się w terminie 2 lat od dnia, w którym nastąpiła wymagalność świadczenia.

Czesne za studia – przedawnienie

Wypada jedynie na koniec wspomnieć informacyjnie, że roszczenia szkół wyższych o opłaty edukacyjne i inne opłaty związane z odbywaniem studiów przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności.

Należy również pamiętać, że jeśli w sprawie wydano orzeczenie sądu stwierdzające zadłużenie wobec wierzyciela (np. nakaz zapłaty), to termin przedawnienia jest inny. W takim przypadku termin przedawnienia upływa dopiero po 10 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Oczywiście, jeżeli w tym czasie nastąpi czynność skutkująca przerwaniem biegu przedawnienia, to wówczas termin ten ulega dalszemu przedłużeniu o kolejne 10 lat i tak dalej. Dlatego tak ważne jest podejmowanie walki w sprawie sądowej i złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, gdyż może to być jedyny sposób na uwolnienie się od długu!

Nie zwlekaj! Aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj! Zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ
 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link