Jak obliczyć opłaty sądowe w sprawach z powództwa windykatorów

Jak obliczyć opłaty sądowe w sprawach z powództwa windykatorów
4.6 (92.14%) 28 votes

Tematyka opłat związanych z procesem cywilnym jest bardzo rozległa , stad też w niniejszym artykule skupimy się na opłatach uiszczanych od pism, których konieczność wniesienia może wynikać ze sporu z firmą windykacyjną, bankiem czy firmą pożyczkową.

  • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – BRAK OPŁAT;
  • Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – ¾ OPŁATY OD POZWU;
  • Sprzeciw od wyroku zaocznego – ½ OPŁATY OD POZWU;
  • Zażalenie na postanowienie – 1/5 OPŁATY OD POZWU;
  • Apelacja od wyroku – PEŁNA OPŁATA OD POZWU.

Jak obliczyć opłatę sądową?

Jak samodzielnie wyliczyć opłatę w sprawie? Przede wszystkim należy ustalić prawidłową wartość przedmiotu sporu.

W przypadku pozwów rozpoznawanych w postępowaniu tzw. „uproszczonym” czyli do kwoty 10.000 zł, to wartość pełnej opłaty od pozwu kształtuje się w następujących granicach:

  • do 2.000 zł – 30 zł opłaty;
  • ponad 2.000 zł do 5.000 zł – 100 zł opłaty;
  • ponad 5.000 zł do 7.500 zł – 250 zł opłaty;
  • ponad 7.500 zł do 10.000 zł – 300 zł opłaty.

Jeśli natomiast wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 10.000 zł, wówczas kwotę opłaty od pozwu, będącej bazową do wyliczenia sumy opłaty środka zaskarżenia, oblicza się w ten sposób, że kwotę wartości przedmiotu sporu zaokrągla się do pełnego złotego, a następnie wyciąga z tej kwoty 5%. Jeśli kwota nie jest równa, zaokrągla się ją do pełnych złotych.

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Oto przykład na podstawie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:

Kwota należności głównej: 12.345,86 zł

Wartość przedmiotu sporu: 12.346,00 zł

Opłata od zarzutów: 618 zł (12.346 zł x 5% = 617,30 zł) –à zaokrąglone w górę daje opłatę

Do kiedy i gdzie wnosić opłatę sądową?

Opłatę należy uiścić najpóźniej z datą wniesienia pisma na rachunek bankowy sądu albo w kasie właściwego sądu. Za dzień zapłaty uznaje się datę uiszczenia opłaty za pośrednictwem rachunku bankowego (w tym elektroniczna bankowość) jak również datę stempla pocztowego na druku zlecenia przelewu. PAMIETAJ! Jeśli korzystasz z pośredników finansowych, to za datę płatności uznaje się datę, w której ten pośrednik dokonał zapłaty, a nie datę stempla na potwierdzeniu zapłaty.

Czym grozi brak opłaty albo jej nieprawidłowe uiszczenie? Zgodnie z przepisami pismo, od którego należy uiścić opłatę nie zostało opłacone, sąd zwraca albo w przypadku środka zaskarżenia odrzuca, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do prawidłowego opłacenia pisma.

Oczywiście odrzucenie środka zaskarżenia jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje uprawomocnienie się wydanego w sprawie nakazu zapłaty, a w konsekwencji wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Odrzucenie sprzeciwu od wyroku zaocznego albo apelacji od wyroku spowoduje uprawomocnienie się wyroku, który był skarżony. Odrzucenie zażalenia na postanowienie spowoduje uprawomocnienie się zaskarżonego postanowienia, z którym pozwany się nie zgadza.

Jeśli nie wiesz jak liczyć opłaty sądowe albo masz z tym trudności, nie ryzykuj. Zaufaj profesjonalistom i zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc prawną.

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sądowego nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link