EPU – Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

EPU – Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
4.8 (96.79%) 81 vote[s]

Co to jest EPU i dlaczego dostałeś nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Jak się bronić? Czy to jest prawdziwy sąd? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wyjaśniamy jak wnieść sprzeciw do EPU.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do przepisów kodeksu postępowania cywilnego przed kilkoma laty i od samego początku wzbudzało kontrowersje. Na czym polegają główne problemy tego postępowania i jak chronić się przed jego skutkami?

Co to jest EPU?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze czyli EPU, to tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Pod tą nazwą kryje się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. Sąd ten prowadzi sprawy online, w formie elektronicznej, w systemie komputerowym zaprojektowanym i wdrożonym specjalnie do tego celu. Co bardzo ciekawe, nakazy zapłaty w EPU wydają referendarze sądowi, a nie sędziowie. Nie ma tutaj znaczenia kwota wydawanego nakazu. Mogą to być sprawy małe, rzędu 100-200 zł, a mogą to być również sprawy na kilkaset tysięcy złotych, a nawet miliony złotych!

W tym postępowaniu nie ma klasycznych akt sądowych. Powód składa pozew poprzez specjalny formularz na stronie internetowej, w którym wskazuje swoje żądanie, jego kwotę oraz wpisuje krótkie uzasadnienie. Z uwagi na ogromną ilość spraw trafiających do EPU (jest ich ponad 3 miliony rocznie!) trudno o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią pozwu przez referendarza. Tym bardziej, że powód nie załącza dowodów na istnienie roszczenia!

Dlatego tak ważne jest odwoływanie się od nakazów zapłaty w EPU. Brak odwołania w postaci sprzeciwu spowoduje, że o Twojej życiowej sprawie zadecyduje nie sędzia, a referendarz sądowy. UWAGA! który na wydanie nakazu zapłaty ma jedynie ok. 3 minuty! Z tego już można w sposób prosty wywnioskować, że sąd elektroniczny to nie miejsce szukania sprawiedliwości. To raczej ale fabryka nakazów zapłaty na skalę masową!

Pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie sądowej. Ważne jest tylko, aby zachować termin do wniesienia sprzeciwu i podnieść wszystkie istotne w sprawie zarzuty procesowe.

EPU co to jest

EPU wydał nakaz zapłaty. Jak napisać sprzeciw o przedawnienie długu?

Największym problemem z jakim spotyka się osoba, która otrzymuje nakaz zapłaty z E-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie) to przede wszystkim brak dowodów, na podstawie których sąd elektroniczny wydał nakaz zapłaty. Niestety w przypadku pozwów kierowanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód ma obowiązek jedynie wskazać dowody na podstawie których dochodzi roszczenia. Nie musi ich załączać. Efekt? Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jedynie na podstawie niezweryfikowanych twierdzeń powoda o dowodach, których sąd nie widzi!

Warto wiedzieć:
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

źródło: www.e-sad.gov.pl

Windykator może więc powołać w pozwie dowody, którymi na dzień złożenia nie dysponuje – być może w ogóle ich nie posiada.  E-sąd nie mając prawa do weryfikacji uznaje, że powód takie dokumenty ma w swoim posiadaniu. Wydaje się to kuriozalne i niedorzeczne, ale tak wygląda rzeczywistość w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jeśli wydany został wobec Twojej osoby nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym to masz jedynie 14 dni na złożenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobisz w ogóle albo przekroczysz ten termin to bądź pewien, że niebawem zapuka do Ciebie komornik.

EPU

Dług jest przedawniony, dlaczego wydano nakaz zapłaty w EPU?

Jeśli pozwany wniesie sprzeciw w terminie? Sąd elektroniczny przekaże sprawę do sądu właściwości miejscowej ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W dalszej kolejności sąd właściwy zażąda od windykatora dokumentów, na które powołał się w pozwie. I tutaj kolejna ciekawostka. Jeśli windykator się spóźni i tych dokumentów nie złoży, np. z tego powodu, że ich po prostu nie ma, to sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie. Jednocześnie nie będzie weryfikował prawdziwości twierdzeń pozwu i wyciągał żadnych konsekwencji wobec windykatora, który mógł w pozwie podać nieprawdziwe informacje! W ten sposób firma windykacyjna może pozwać dowolną osobę, o dowolny dług i na każdą kwotę, Jednak pozwany wiedząc o tym, że żadnego długu nie ma, nie może tego skutecznie udowodnić. W taki właśnie sposób firmy windykacyjne

Kolejną interesująca kwestią jest to, że nakaz zapłaty otrzymany z sądu elektronicznego w Lublinie, jak również pozew nie zawierają żadnego podpisu, ani pieczęci. Są to po prostu wydruki komputerowe nie sygnowane żadnym podpisem. Dlatego wiele osób myśli, że takie wydruki nie mają żadnej mocy. To błąd! Musisz pamiętać, że nakaz zapłaty wydany w EPU ma taką sama moc jak każde inne orzeczenie sądu. Może być w związku z tym podstawą toczenia egzekucji przez komornika!

e-sąd nakaz zapłaty

Sprzeciw możesz wysłać listem poleconym na adres sądu elektronicznego, tj.: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20 – 070 Lublin.

Na koniec ciekawostka! Ze statystyk wynika, że ponad 90% osób, które otrzymały nakazy w elektronicznym postępowaniu nie odwołały się! Sąd elektroniczny wydaje rocznie kilka milionów nakazów zapłaty. Jak wielka jest skala stwierdzanych przez sąd długów bez żadnych dowodów nie trudno sobie wyobrazić.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

Dodaj komentarz

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image