Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – zarzuty

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – zarzuty
4.5 (90.86%) 35 votes

Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Niestety nie jest to dobra wiadomość, powinieneś jednak jak najszybciej opanować nerwy i zacząć działać. Każdy dzień zwłoki może spowodować nieodwracalne skutki prawne, a Ty jako pozwany, możesz w niedługim czasie spotkać komornika na swojej drodze. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawaniu mu klauzuli wykonalności!

Jednak po kolei. Musisz wiedzieć w pierwszej kolejności, że podpisując weksel, a w szczególności weksel „in blanco” ułatwiasz wierzycielowi na przyszłość dochodzenia roszczeń przeciwko Twojej osobie. Zgodnie z art. 485 § 2 sąd wydaje (obowiązkowo) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na wniosek powoda, jeśli powód załączy do pozwu oryginał weksla wystawionego albo poręczonego przez pozwanego.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – termin na wniesienie

Co wobec tego robić, kiedy otrzymujesz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla? Musisz przede wszystkim zapisać sobie datę odbioru przesyłki sądowej, ponieważ na wniesienie zarzutów (nie sprzeciwu) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym masz jedynie 2 tygodnie od daty skutecznego doręczenia. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje odrzucenie środka zaskarżenia. Skutek? W najbliższym czasie pojawi się komornik sądowy i rozpocznie egzekucję z majątku pozwanego.

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Forma zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Druga rzecz, nie mniej istotna. Ustal, czy pozew wniesiony został na urzędowym formularzu. Jeśli pozew wniesiono na urzędowym formularzu to zarzuty od nakazu zapłaty należy również wnieść na takim formularzu. Jeśli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu, należy pamiętać, że niewniesienie go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. brak przekreślenia rubryk niewypełnionych, brak przekreślenia sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym!

W tym artykule na naszym blogu znajdziesz formularz sprzeciwu do wypełnienia – do pobrania za darmo.

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jak wnieść zarzuty od nakazu?

Jak więc bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Ważne jest, aby pozwany przypomniał sobie czy faktycznie podpisywał weksel. Jeśli tak, to czy kwoty widniejące na wekslu faktycznie odpowiadają jego zadłużeniu. Bywa niejednokrotnie tak, że sumy wekslowe opiewają na kwoty znacznie wyższe, niż należne powodowi w rzeczywistości. Należy także zbadać weksel pod kątem jego poprawności formalnej, tzn., czy zawiera wszystkie niezbędne elementy dla uznania takiego dokumentu za weksel. Jeśli w dokumencie oznaczonym jako weksel brakuje istotnych danych, to nie może być taki dokument poczytywany za weksel. Często zabieg polegający na ustaleniu poprawności formalnej weksla musi dokonać specjalista z tej dziedziny. Podstawowa wiedza w zakresie prawa zobowiązań może być niewystarczająca.

Każde zarzuty od nakazu zapłaty powinny zawierać zarzuty procesowe. W ten sposób pozwany kwestionuje zasadność wytoczonego powództwa i w konsekwencji zasadność wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Mogą one być różne, np. zarzut przedawnienia.

Co jeszcze pozwany powinien zrobić? Powinien także złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. W przypadku przychylenia się sądu do tego wniosku może pozwany spokojnie prowadzić proces, nie bojąc się działań komornika względem jego osoby w tej sprawie.

Opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Niestety zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym podlegają opłacie sądowej w wysokości 3/4 opłaty od pozwu. Niekiedy opłata od zarzutów może być znaczna. Można jednak w takiej sytuacji wnioskować o zwolnienie od kosztów opłaty. W tym artykule przeczytasz jak wyliczyć opłatę sądową.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić i wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powierz sprawę profesjonalistom. U nas pomoc specjalistów otrzymasz całkowicie bezpłatnie. Zgłoś się do naszej Fundacji po darmową pomoc prawną.

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sądowego nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ
 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link