Biuro Fundacji (adres do korespondencji):

Fundacja EuroLege
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9
22-100 Chełm

Adres e-mail:

kontakt@eurolege.pl

Informacje i konsultacje telefoniczne:

W dniach od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

530 333 130

UWAGA: Fundacja nie prowadzi całodobowej infolinii. Informacje telefoniczne udzielane są wyłącznie w godzinach podanych powyżej.

Dokumenty potrzebne do oceny sprawy:

– Sądowy nakaz zapłaty lub odpis pozwu

– Komplet załączników dołączonych do nakazu zapłaty lub pozwu

Po przyjęciu sprawy do prowadzenia otrzymasz komplet dokumentów do wypełnienia i wysłania. Po tym Nasz zespół prawników będzie do Twojej dyspozycji. Wszystko załatwisz elektronicznie, bez wychodzenia z domu i bez konieczności udziału na rozprawach w sądzie. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za analizę, które musiałbyś zapłacić w innych kancelariach.

Informacja RODO:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pomocy Zadłużonym – Darmowy Prawnik z/s w Warszawie. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu przeprowadzenia analizy prawnej i udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu skierowanym do naszej fundacji. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony i osobami zgłaszającymi sprawę do analizy prawnej.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia analizy prawnej i udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie mogą podlegać archiwizacji. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby przeprowadzić analizę prawną sprawy oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji:
Regulamin udzielania pomocy prawnej
Polityka prywatności

Dane rejestrowe: Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym – EuroLegal z/s w Warszawie jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766143, REGON: 382326926, NIP: 5252777073.

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link