Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.
4.9 (97.09%) 55 votes

Otrzymałeś pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), chciałbyś się od niego odwołać, ale nie wiesz jak to zrobić? Dobrze trafiłeś! Poniżej przedstawiamy poradnik w jaki sposób skutecznie odwołać się od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co więcej, wyjaśniamy również jak sporządzić właściwe uzasadnienie sprzeciwu.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na sam nakaz zapłaty w EPU. Nie posiada on żadnej pieczątki ani podpisu. Jest to wygenerowany elektronicznie wydruk z systemu sądu elektronicznego, tj. Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jednak zgodnie z istniejącymi przepisami taki nakaz zapłaty spełnia wszystkie kryteria uznania go za dokument urzędowy.

sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU – od czego zacząć?

W odróżnieniu od nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU może być on wniesiony w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być sporządzony nawet pismem ręcznym. Ważne jest, aby zawierał:

  1. oznaczenie sądu, do którego wnosi się sprzeciw (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny);
  2. oznaczenie stron postępowania (powód, pozwany);
  3. podanie sygnatury nakazu zapłaty (VI Nc-e …………………);
  4. wskazanie, że zaskarża się nakaz zapłaty w całości;
  5. podniesienie zarzutów procesowych (np. przedawnienie);
  6. czytelny podpis wnoszącego pismo;
  7. drugi egzemplarz sprzeciwu.

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny z powództwa banku, firmy windykacyjnej lub firmy pożyczkowej chwilówki?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

Oddłużanie i Antywindykacja Fundacja Darmowy Prawnik

Do którego sądu wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez E-Sąd? 

Z treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Na dzień dzisiejszy w w Polsce funkcjonuje tylko jeden elektroniczny, czyli e-sąd. Tym sąem jest: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny (adres: ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin). Na ten też adres należy wysłać każdy sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd.

Ile kosztuje wniesienie sprzeciwu wydanego w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym)?

Osoba pozwana o zapłatę wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w EPU nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z przepisami, jakie obecnie obowiązują pismo takie jak nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU przez E-Sąd?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego bardzo wyraźnie ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Podobnie jest w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw w EPU wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z nakazem zapłaty wydanego przez e-sąd. Należy pamiętać, że dnia odebrania przesyłki nie wlicza się do obliczania terminu do wniesienia sprzeciwu. Przykład: Jeśli pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 10 czerwca, to tego dnia nie wlicza się do obliczenia terminu. W takim przypadku termin na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym upłynie 24 czerwca o godzinie 23:59:59.

Jakie zarzuty podnieść w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU przez E-Sąd? Uzasadnienie sprzeciwu.

Nadszedł czas nazarzuty i uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń. Co bardzo ważne, do pozwu o wydanie nakazu zapłaty w EPU powód nie załącza żadnych dowodów, ale jedynie powołuje się na nie w treści uzasadnienia. E-sąd wydając nakaz w EPU nie posiada dokumentów, na podstawie których wydaje nakaz zapłaty! Z tych też przyczyn ustosunkowanie się przez pozwanego do twierdzeń powoda może być trudne.

Jakie więc pozwany może podnieść zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Co prawda zgodnie z obecnymi przepisami e-sąd nie może wydawać nakazów zapłaty w EPU stwierdzających zobowiązania przedawnione, jednak nie posiadając dokumentów musi bazować na oświadczeniach powoda, który niekiedy celowo zataja termin wymagalności albo wręcz podaje nieprawdziwe informacje, aby tylko uzyskać nakaz zapłaty w EPU!

W odróżnieniu od sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w zwykłym postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga uzasadnienia! Wystarczy, że pozwany zaskarży nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w ustawowym terminie 14 dni od dnia odbioru.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU?

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd został wniesiony w terminie, to wówczas nakaz zapłaty w EPU traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, tj. do sądu, w którego okręfu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu w EPU sąd właściwy, do którego e-sąd skierował sprawę zażąda, aby powód przedłożył całość dokumentacji, na którą powołał się w pozwie przed sądem elektronicznym. Po otrzymaniu dokumentacji sąd właściwy przesyła ją do pozwanego, który w tym momencie może ustosunkować się do twierdzeń przedstawianych w pozwie elektronicznym.

Czym skutkuje zaniechanie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU?

Przypominamy, że niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU w terminie 14 dni od dnia jego odbioru spowoduje odrzucenie sprzeciwu wydanego przez e-sąd, a niepowołanie na odpowiednim etapie postępowania stosownych zarzutów, twierdzeń i dowodów nie będzie co prawda skutkowało odrzuceniem sprzeciwu, ale w konsekwencji może spowodować, że sąd uwzględni powództwo windykatora.

Wobec tego nie ryzykuj, zgłoś się do naszej Fundacji po bezpłatną pomoc prawną.

Zobacz jak wypełnić formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego masz tylko 14 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

1 komentarz do wpisu “Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.

Dodaj komentarz

Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną pomoc prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image