Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.
4.9 (97.5%) 64 votes

Otrzymałeś pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), chciałbyś się od niego odwołać, ale nie wiesz jak to zrobić? Dobrze trafiłeś! Poniżej przedstawiamy poradnik w jaki sposób skutecznie odwołać się od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co więcej, wyjaśniamy również jak sporządzić właściwe uzasadnienie sprzeciwu.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na sam nakaz zapłaty w EPU. Nie posiada on żadnej pieczątki ani podpisu. Jest to wygenerowany elektronicznie wydruk z systemu sądu elektronicznego, tj. Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jednak zgodnie z istniejącymi przepisami taki nakaz zapłaty spełnia wszystkie kryteria uznania go za dokument urzędowy.

sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU – od czego zacząć?

W odróżnieniu od nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU może być on wniesiony w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być sporządzony nawet pismem ręcznym. Ważne jest, aby zawierał:

  1. oznaczenie sądu, do którego wnosi się sprzeciw (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny);
  2. oznaczenie stron postępowania (powód, pozwany);
  3. podanie sygnatury nakazu zapłaty (VI Nc-e …………………);
  4. wskazanie, że zaskarża się nakaz zapłaty w całości;
  5. podniesienie zarzutów procesowych (np. przedawnienie);
  6. czytelny podpis wnoszącego pismo;
  7. drugi egzemplarz sprzeciwu.

Do którego sądu wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez E-Sąd? 

Z treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Na dzień dzisiejszy w w Polsce funkcjonuje tylko jeden elektroniczny, czyli e-sąd. Tym sąem jest: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny (adres: ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin). Na ten też adres należy wysłać każdy sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd.

Ile kosztuje wniesienie sprzeciwu wydanego w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym)?

Osoba pozwana o zapłatę wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w EPU nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z przepisami, jakie obecnie obowiązują pismo takie jak nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU przez E-Sąd?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego bardzo wyraźnie ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Podobnie jest w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw w EPU wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z nakazem zapłaty wydanego przez e-sąd. Należy pamiętać, że dnia odebrania przesyłki nie wlicza się do obliczania terminu do wniesienia sprzeciwu. Przykład: Jeśli pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 10 czerwca, to tego dnia nie wlicza się do obliczenia terminu. W takim przypadku termin na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym upłynie 24 czerwca o godzinie 23:59:59.

Jakie zarzuty podnieść w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU przez E-Sąd? Uzasadnienie sprzeciwu.

Nadszedł czas nazarzuty i uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń. Co bardzo ważne, do pozwu o wydanie nakazu zapłaty w EPU powód nie załącza żadnych dowodów, ale jedynie powołuje się na nie w treści uzasadnienia. E-sąd wydając nakaz w EPU nie posiada dokumentów, na podstawie których wydaje nakaz zapłaty! Z tych też przyczyn ustosunkowanie się przez pozwanego do twierdzeń powoda może być trudne.

Jakie więc pozwany może podnieść zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Co prawda zgodnie z obecnymi przepisami e-sąd nie może wydawać nakazów zapłaty w EPU stwierdzających zobowiązania przedawnione, jednak nie posiadając dokumentów musi bazować na oświadczeniach powoda, który niekiedy celowo zataja termin wymagalności albo wręcz podaje nieprawdziwe informacje, aby tylko uzyskać nakaz zapłaty w EPU!

W odróżnieniu od sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w zwykłym postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga uzasadnienia! Wystarczy, że pozwany zaskarży nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w ustawowym terminie 14 dni od dnia odbioru.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU?

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd został wniesiony w terminie, to wówczas nakaz zapłaty w EPU traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, tj. do sądu, w którego okręfu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu w EPU sąd właściwy, do którego e-sąd skierował sprawę zażąda, aby powód przedłożył całość dokumentacji, na którą powołał się w pozwie przed sądem elektronicznym. Po otrzymaniu dokumentacji sąd właściwy przesyła ją do pozwanego, który w tym momencie może ustosunkować się do twierdzeń przedstawianych w pozwie elektronicznym.

Czym skutkuje zaniechanie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU?

Przypominamy, że niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU w terminie 14 dni od dnia jego odbioru spowoduje odrzucenie sprzeciwu wydanego przez e-sąd, a niepowołanie na odpowiednim etapie postępowania stosownych zarzutów, twierdzeń i dowodów nie będzie co prawda skutkowało odrzuceniem sprzeciwu, ale w konsekwencji może spowodować, że sąd uwzględni powództwo windykatora.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

1 komentarz do wpisu “Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU. Uzasadnienie.”

Dodaj komentarz

Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image