Jak windykator może kupić przedawniony dług, który w banku przedawniony nie jest?

Jak windykator może kupić przedawniony dług, który w banku przedawniony nie jest?
4.7 (94.67%) 15 votes

Jak już we wcześniejszych artykułach wspominaliśmy, banki oraz inne instytucje finansowe, które udzielają konsumentom pożyczek i kredytów bardzo chętnie i masowo sprzedają swojego wierzytelności. Wiele z tych wierzytelności jest przedawnionych, ale zdarzają się też takie pakiety zakupowe, w których przedawnionych wierzytelności jest niewiele.

W orzecznictwie Sadu Najwyższego oraz sądów powszechnych, od pewnego czasu pojawiła się zasada działająca na korzyść dłużnika, a związana z kwestią przelewu wierzytelności i jego wpływu na bieg terminu przedawnienia zobowiązań. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli bank nadał wystawionemu przez siebie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (aktualnie banki nie mogą ich wystawiać) klauzulę wykonalności i wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, które okazało się nieskuteczne i podlegało umorzeniu, to kupujący tą wierzytelność windykator mógł nabyć Twój dług już przedawniony. Jak to działa, że ta sama wierzytelność w banku nie jest przedawniona, a u windykatora już jest?

Cała koncepcja myślowa sprowadza się do tego, że bank składający do komornika tytuł wykonawczy (bankowy tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności) prowadzi postępowanie egzekucyjne we własnym imieniu i na własną rzecz. Nabywający od banku wierzytelność windykator, nie będąc stroną postępowania egzekucyjnego nie może skorzystać z dobrodziejstwa przerwania biegu przedawnienia, które dokonało się na rzecz banku, ale nie działa w stosunku do nabywającego wierzytelność windykatora. Jak wskazuję się w orzecznictwie, dla możliwości skorzystania z instytucji przerwania terminu biegu przedawnienia konieczna jest nie tylko tożsamość wierzytelności (przedmiotowa), ale również tożsamość egzekwującego wierzyciela (podmiotowa). Oczywiście tożsamość podmiotowa w takiej sytuacji nie zachodzi, co oznacza, że dług w stosunku do banku może być nieprzedawniony, a jeśli kupi go firma windykacyjna, z tym samym dniem może być dla niej przedawniony.

Powyższe oznacza, że mając odpowiednią wiedzę w przedmiocie obrotu wierzytelności i wpływu tego obrotu na przedawnienie, możemy wiele ugrać w walce z windykatorem. Wystarczy wtedy umiejętne podniesienie zarzutu przedawnienia i wolność od zobowiązań może być rzeczywistością.

Orzeczenia: 1) Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 19.11.2014r., sygn. akt: II CSK 196/14; 2) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 26.06.2015r., sygn. akt: I ACa 693/14.

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link