Jak przedawnić dług w banku oraz u windykatora? Jak nie płacić przedawnionego długu bankowego?

Jak przedawnić dług w banku oraz u windykatora? Jak nie płacić przedawnionego długu bankowego?
4.1 (81.62%) 37 votes

Przedawnienie długu bankowego, którego źródłem jest umowa kredytu albo pożyczki jest jednym z najczęściej trafiających do naszej Fundacji pytań. Postanowiliśmy więc udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania w formie artykułu.

Zwrot kredytu i pożyczki bankowej w ratach

Naturalną konsekwencją zawarcia bankowej umowy kredytu albo pożyczki jest to, że kredytobiorca/pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty zobowiązania wobec banku w określonych ratach, płatnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Należy jednak pamiętać, że co prawda zobowiązanie kredytowe/pożyczkowe względem banku jest podzielone na części, ale jest jednocześnie zobowiązaniem jednorodnym. Co to oznacza praktyce? Oznacza to tyle, że jeśli nie upłynął okres płatności ostatniej raty kredytu/pożyczki bank musi skutecznie wypowiedzieć dłużnikowi zawartą umowę. Podsumowując, roszczenie banku staje się wymagalne w dwóch sytuacjach:

  1. upływu okresu płatności ostatniej raty kredytu/pożyczki;
  2. ostatniego dnia okresu skutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej/pożyczki.

Więcej na ten temat pisaliśmy już w poradniku: Przedawnienie długu.

Kiedy przedawnia się dług bankowy?

Jeśli jako dłużnik banku znasz konkretny termin wymagalności roszczenia, możesz swobodnie obliczyć termin przedawnienia. Wynosi on w przypadku zdecydowanej większości roszczeń bankowych 3 lata od dnia wymagalności długu.

Przykład:

Pan Adam zawarł w dniu 10 marca 2010 roku umowę kredytu ratalnego z bankiem X z okresem spłaty do dnia 20 kwietnia 2020 roku. W dniu 12 stycznia 2013 roku Pan Adam otrzymał z banku wypowiedzenie umowy kredytowej z okresem wypowiedzenia 14 dni. Wymagalność roszczenia banku to zatem 26 stycznia 2016 roku.

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny z powództwa banku, firmy windykacyjnej lub firmy pożyczkowej chwilówki?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

Oddłużanie i Antywindykacja Fundacja Darmowy Prawnik

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń bankowych.

Oczywiście dług Pana Adama powinien stać się przedawniony z dniem 26 stycznia 2016 roku. Powinien, o ile bieg terminu przedawnienia nie został skutecznie przez bank przerwany. Kiedy tak mogło się stać? Oto najczęstsze przyczyny przerwania biegu terminu przedawnienia:

  1. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności BTE (bankowy tytuł egzekucyjny);
  2. złożenie wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE ;
  3. złożenie pozwu do sądu o zapłatę;
  4. złożenie wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji na podstawie orzeczenia sądu;
  5. zawarcie ugody z bankiem;
  6. uznanie długu wobec banku;
  7. zgoda na rozłożenie długu na raty;
  8. zgoda na umorzenie części odsetek, kosztów, kapitały itd.

Jeśli przerwanie biegu terminu przedawnienia nastąpiło na skutek zdarzeń innych niż orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek zapłaty (np. wyrok, nakaz zapłaty), to roszczenie po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie na nowo i wynosi 3 lata. Jeśli przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, wówczas termin ten wydłuża się i wynosi 10 lat. Należy także pamiętać, że złożenie wniosku do komornika sądowego o egzekucję przez bank przerywa każdorazowo termin przedawnienia, który biegnie na nowo od dnia prawomocnego zakończenia egzekucji komorniczej. W praktyce, dłużnik banku może do końca życia posiadać zadłużenie w banku.

Na marginesie przypominamy, że zadłużenie wynikające z tytułu debetu na rachunku bankowym przedawniania się już po 2 latach od dnia wymagalności, czyli od dnia, kiedy debet zgodnie z umową bankową miał zostać spłacony.

Sprzedaż długu bankowego do firmy windykacyjnej (Kruk, Ultimo, GetBack, Hoist i inni).

Jeśli dług kupiła w formie cesji wierzytelności firma windykacyjna, to najpewniej może być on przedawniony. Jeśli egzekucja była prowadzona na podstawie BTE, to względem windykatora nie nastąpiło przerwanie terminu przedawnienia. Dlatego jeśli Twój dług bankowy nabyła firma windykacyjna, a jednocześnie wcześniej bank prowadził egzekucję na podstawie BTE przeciwko Twojej osobie, to wiele wskazuje na to, że dług dawno się przedawnił i nie musisz nic płacić.

Więcej informacji na powyższy temat znajdziesz w naszym poradniku: Jak wygrać z windykatorem.

Co dzieje się z przedawnionym długiem?

Niestety przedawnienie długu nie oznacza, że dług przestaje istnieć, że następuje jego umorzenie. Nic z tych rzeczy. Przedawnienie długu oznacza, że co prawda on istnieje, ale dłużnik może swobodnie, bez żadnych konsekwencji prawnych uchylić się od zapłaty. Roszczenie banku po przedawnieniu przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne, które co prawda istnieje, ale bez konieczności zapłaty ze strony dłużnika. Konkluzja z tego faktu jest taka, że dłużnik może zapłacić, ale nie musi tego robić!

Pozew do sądu o przedawniony dług. Co zrobić?

Konsekwencją faktu, że dług przedawniony nie jest długiem nieistniejącym jest to, że wierzyciel może pozwać dłużnika do sądu o zapłatę. Sąd nie będąc zobowiązanym do badania przedawnienia z urzędu w większości przypadków wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), w którym stwierdza obowiązek zapłaty przedawnionego długu. Termin przedawnienia nie ma w takiej sytuacji dla sądu żadnego znaczenia.

Co powinien wówczas zrobić pozwany dłużnik? Przede wszystkim wnieść w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieść w tym sprzeciwie zarzut przedawnienia. Pamiętaj! Samo podniesienie zarzutu przedawnienia może okazać się niewystarczające! Koniecznym jest zazwyczaj należyte uzasadnienie podniesionego zarzutu przedawnienia i wykazanie tym samym swoich racji.

Jeśli wniesiesz w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty to wówczas możesz liczyć na to, że sąd oddali roszczenie powoda (banku, firmy windykacyjnej), co ostatecznie rozwiąże Twój problem raz na zawsze.

Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty z powództwa banku albo firmy windykacyjnej wydany przez e-sąd lub sąd rejonowy? Nie ryzykuj działania na własną rękę! Zgłoś się już dzisiaj po bezpłatną pomoc naszych specjalistów wypełniając formularz na: https://www.darmowyprawnik.eu/anuluj-dlug/

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego masz tylko 14 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ
 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link