Jak działa E-Sąd w Lublinie? Co zrobić aby nie płacić długu?

Jak działa E-Sąd w Lublinie? Co zrobić aby nie płacić długu?
4.5 (90.48%) 42 votes

Z pewnością wiele już osób słyszało o działającym w Lublinie sądzie elektronicznym (e-sąd), który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Czym jest E-SĄD, jak funkcjonuje, jakie wydaje orzeczenia oraz jak w konsekwencji bronić się przed skutkami działania tego elektronicznego urzędu, znajdziecie Państwo w poniższym artykule. Przedstawiamy również opisy wygranych spraw, które prowadziliśmy przed E-Sądem w Lublinie.

Co to jest E-Sąd w Lublinie, czyli sąd elektroniczny?

Sąd elektroniczny (e-sąd), zajmuje się prowadzeniem spraw w systemie teleinformatycznym, w którym strona powodowa (np. fundusz sekurytyzacyjny, bank, parabank) składa pozew na dedykowanym do tego specjalnym elektronicznym formularzu dostępnym w systemie e-sądu, w którym podaje podstawę istnienia roszczenia, jego wartość oraz pobieżnie uzasadnia podstawy swojego stanowiska w sprawie. Na tym etapie osoba pozwana jeszcze nic nie wie o tym, że w jej sprawie toczy się procedura sądowa, wynikiem której stanie się nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd w Lublinie.

Kto najczęściej pozywa do E-Sądu?

Z korzyści pozywania do e-sądu (np. niższa opłata od pozwu), korzystają głównie wielcy gracze rynku kapitałowo-finansowego w Polsce, tj.:

  1. firmy windykacyjne
  2. banki
  3. tzw. parabanki (chwilówki)
  4. firmy telekomunikacyjne
  5. firmy usług użyteczności publicznej (np. zakłady transportu miejskiego).

Dostałem nakaz zapłaty z E-Sądu bez żadnych dowodów. Co robić?

Po otrzymaniu korespondencji z nakazem zapłaty z e-sądu należy przede wszystkim uspokoić nerwy oraz zebrać myśli. Ustalić, czy faktycznie firma, która mnie pozwała może być moim wierzycielem? Czy cokolwiek od niej pożyczałem? A jeśli tak, to czy do oddania było aż tak dużo pieniędzy? Skąd te sumy odsetek, kosztów itp.?

Specyfiką postępowania prowadzonego przez e-sąd jest to, że powód składając pozew powołuje w jego treści pewne okoliczności (np. fakt udzielenia kredytu/pożyczki, braku spłaty, skutecznej cesji wierzytelności), ale na udowodnienie twierdzeń nie załącza żadnych dowodów. Konstrukcja procesu elektronicznego polega więc na tym, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując prawdziwości twierdzeń oraz oświadczeń powoda. W dużym skrócie mówiąc, sąd elektroniczny w Lublinie wydają nakaz zapłaty wierząc „na słowo” składającemu pozew (np. firmie windykacyjnej), że pozwany jest mu winny sumę, której zapłaty żąda. W konsekwencji e-sąd wydaje nakaz zapłaty i wysyła ten nakaz zapłaty do pozwanego.

UWAGA! Jedynie ok. 3% nakazów zapłaty wydawanych przez e-sąd jest zaskarżanych. Nie bądź obojętny na pisma adresowane do Ciebie z sądu elektronicznego! Nie pozwól, aby komornik prowadził wobec Ciebie egzekucję na podstawie orzeczenia sądu, które wydane zostało przeciwko Tobie bez żadnych dowodów!

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny z powództwa banku, firmy windykacyjnej lub firmy pożyczkowej chwilówki?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

Oddłużanie i Antywindykacja Fundacja Darmowy Prawnik

Nakaz zapłaty z E-Sądu nie ma żadnego podpisu, ani pieczęci. Czy to naprawdę pismo sądowe?

Być może wielu wyda się to zabawne czy dziwne, ale pisma wysyłane przez e-sąd nie zawierają żadnego podpisu ani pieczęci sądu. Na próżno więc w pismach adresowanych przez e-sąd szukać jakichkolwiek znaków wskazujących na to, że mamy do czynienia z pismem pochodzącym od organów władzy publicznej. Problem jest o tyle istotny, że znaczna cześć osób otrzymujących nakaz zapłaty z e-sądu ignoruje go, myśląc, że to kolejne wezwanie do zapłaty od windykatora.

Co również ciekawe, nakazy zapłaty w e-sądzie wydają referendarze sądowi, nie będący sędziami zawodowymi.

Innym problemem związanym z pismami wysyłanymi przez sąd elektroniczny w Lublinie jest to, że pouczenia co do sposobów i trybu zaskarżania orzeczeń tego sądu jak również ogólnie sposobu jego działania pisane są małymi literami, co powoduje, iż dużo osób nie czyta informacji zawartych w tych pismach.

Dostałeś nakaz zapłaty w EPU Nie jesteś pewny, jak poprawnie napisać sprzeciw od nakazu zapłaty do ESAD? NIE RYZYKUJ! Na sprzeciw do ESAD masz tylko 14 dni. Zleć jego sporządzenie wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub fundacji darmowy prawnik!

Mam komornika, a nigdy nie dostałem żadnego pisma z E-Sądu. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Niestety bolączką e-sądu jest to, że co prawda ma on możliwość dokonywania weryfikacji adresów w bazie PESEL, ale przez wzgląd na ogromne obłożenie sprawami (nawet ponad 2 miliony rocznie), osoby wydające nakazy zapłaty w e-sądzie nie są w stanie dokonywać prawidłowego audytowania adresów osób pozwanych, co często doprowadza do życiowych tragedii.

Najlepiej przekonała się o tym Pani Sabina z Gorzowa Wielkopolskiego, która napisała do nas pełnego rozgoryczenia maila z wiadomością: „Nie wiem o co chodzi. Czuję się oszukana. Dzisiaj otrzymałam wiadomość z kadr, że komornik wszedł na moje wynagrodzenie. Nic nie wiedziałam o sprawie sądowej. Podobno jakiś sąd elektroniczny wydał nakaz zapłaty, ale ja się często przeprowadzałam. Proszę, pomóżcie mi!”

W takich sytuacjach zawsze istnieje realna szansa na umorzenie egzekucji komorniczej oraz uchylenie nakazu wydanego przez e-sąd. Należy jednak działać szybko, ponieważ czynności komornika mogą być niekiedy niemożliwe do odwrócenia! Warto  zapoznać się z artykułami na naszym blogu, ponieważ już kiedyś pisaliśmy co robić kiedy o nakazie zapłaty dowiedziałeś się od komornika sądowego.

Nie mieszkam w Lublinie. Dlaczego nakaz zapłaty jest z E-Sądu w Lublinie?

Niestety w Polsce funkcjonuje tylko jeden sąd elektroniczny (e-sąd), tj. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, do którego należy rozpatrywanie i załatwianie wszystkich spraw kierowanych do postępowania elektronicznego, bez względu na miejsce zamieszkania czy siedziby pozwanego i powoda.

Wygrana sprawa w E-Sądzie z firmą windykacyjną ULTIMO

Niedawno zgłosiła się do nas Pani Ewa z Raciborza pisząc:

Pomóżcie! Dostałam jakiś dziwny dokument z sądu elektronicznego. Nazywa się nakaz zapłaty i jest w nim napisane, że mam zapłacić ponad 32.647,91 zł!

Pozywa mnie jakaś dziwna firma, której nazwy nawet nie potrafię wymówić i z którą nie miałam nigdy nic wspólnego! Pismo odebrałam dzisiaj z poczty. Nie ma tam żadnych dowodów! Kompletnie nic. Błagam o pomoc, jestem na skraju załamania.

Darmowy prawnik z Fundacji przystępuje do działania

Przydzieliliśmy Pani Ewie jednego z naszych prawników, który dokładnie przeanalizował treść pozwu o zapłatę. Ze względu na specyfikę postępowania w e-sądzie do pozwu nie było załączonych żadnych dowodów na uzasadnienie roszczenia. Nasi prawnicy mają jednak bardzo duże doświadczenie w sprawach z zakresu antywindykacji, więc nawet po wstępnej analizie uzasadnienia są wstanie wiele stwierdzić.

W tym przypadku wiele wskazywało, że dług może być przedawniony oraz, że firma Ultimo nie dysponuje w rzeczywistości dokumentami na potwierdzenie istnienia długu.

Nasz sprzeciw do E-Sądu

Nasz prawnik przygotował sprzeciw do E-Sądu w imieniu Pani Ewy. Sprzeciw został uwzględniony i sprawa została przekazana do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej.

Na tym etapie prawnik firmy windykacyjnej próbował udowadniać, że dług jest należny i nieprzedawniony. Dlatego wystąpiliśmy o przedłożenie dokumentów na poświadczenie, że tak w rzeczywistości jest.

I co się okazało? Z treści załączonych dokumentów wynikało, że: Po pierwsze firma windykacyjna nie dysponuje wystarczającymi dokumentami na udowodnienie, że te pieniądze się jej należą! Po drugie, dług został zaciągnięty w 1998 r. i wynosił wtedy ok. 1000 zł! Powód nie był w stanie uzasadnić dlaczego żąda 32.647,91 zł, więc wnioskował o umorzenie postępowania.

Nie zgodziliśmy się na to, więc sąd rozstrzygnął sprawę merytorycznie i oddalił powództwo w całości!

 co to jest E-Sąd

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez E-Sąd

Jeśli odebrałeś jako pozwany nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny to masz jedynie 2 tygodnie na jego zaskarżenie. Termin ten biegnie od dnia odbioru przez Ciebie przesyłki sądowej, nie licząc dnia, w którym odebrałeś nakaz zapłaty.

UWAGA! Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w terminie spowoduje, że orzeczenie wydane przez sąd elektroniczny uprawomocni się i po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie stanowić podstawę do wszczęcia oraz prowadzenia prawdziwego postępowania egzekucyjnego (komorniczego) przeciwko pozwanemu, w tym może stanowić podstawę do: 1) zajęcia wynagrodzenia za pracę; 2) zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 3) zajęcia ruchomości; 4) zajęcia nieruchomości (np. mieszkania).

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty składanym do E-Sądu w EPU?

Wbrew spotykanym w różnych portalach internetowych informacjom, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd nie wymaga składania go na żadnym urzędowym formularzu. Jedyne co musi zrobić pozwany to napisać, że wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w sprawie X, zaskarżając go w całości, a także wnosi o…. i tutaj może pojawić się problem dla osoby nie posiadającej wiedzy praktycznej, jak należy konstruować pisma adresowane do sądu.

Z tym problemem spotkał się Pan Jerzy w Gdańska, który napisał do nas:

Szanowni Państwo! Kilka dni temu odebrałem z poczty nakaz sądowy z e-sądu, w którym muszę zapłacić jakieś duże kwoty nieznanej mi firmie windykacyjnej, w której nie mam żadnego zadłużenia. Chciałbym napisać pismo do sądu, aby nie musieć tego płacić. Proszę o pomoc. Jak ma to zrobić, aby nie było żadnych problemów?.

Co więc powinno znaleźć się w takim sprzeciwie EPU? Przede wszystkim wniosek o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu. Ponadto treść przepisów postępowania przed e-sądem nakazuje powołanie przez wnoszącego sprzeciw wszystkich twierdzeń oraz zarzutów, pod rygorem pominięcia ich w późniejszym stadium postępowania sądowego. Należy wobec tego postawić stosowne zarzuty, które spowodują w przyszłości oddalenie powództwa. Najczęściej zgłaszanym zarzutem jest przedawnienie długu. Można także zgłosić zarzuty dotyczące samej umowy, jej istnienia, czy wysokości dochodzonych roszczeń. Nie ma obowiązku uzasadniania postawionych zarzutów. Wystarczy, że pozwany je napisze. Przy czym w tym miejscu należy pamiętać, że przed sądem właściwym, po wniesieniu sprzeciwu, trzeba będzie uzasadnić postawione zarzuty i ewentualnie powołać na ich uzasadnienie odpowiednie dowody.

Co dzieje się po wniesieniu sprzeciwu do E-Sądu?

Jeśli pozwany wniesienie sprzeciw do e-sądu w ustawowym terminie 2 tygodni od jego doręczenia wraz z pozwem, to z mocy samego prawa nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny zostaje uchylony, a sąd z urzędu przekazuje sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Sprawa więc trafi z e-sądu do sądu położonego najbliżej miejsca zamieszkania pozwanego.

Opłata od sprzeciwu w postępowaniu przed E-Sądem

W świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czynności przez e-sądem wole są od opłat sądowych. Nie podlega wobec tego opłacie również czynność polegająca na złożeniu sprzeciwu do sądu elektronicznego przeciwko wydanemu przez ten sąd nakazowi zapłaty.

Na jaki adres wysłać sprzeciw do E-Sądu?

Musisz pamiętać, że nie tylko zachowanie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu wydanego przez e-sąd jest istotne. Ważne jest również, aby wysłać ten środek zaskarżenia na właściwy adres sądu elektronicznego. Adresem e-sądu podajemy poniżej:

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Ul. Boczna Lubomelskiej 13
20 – 070 Lublin

Nie wiesz jak prawidłowo wnieść środek zaskarżenia od orzeczenia wydanego przez e-sąd? Nie ryzykuj działania na własną rękę, ale zgłoś się do nas już teraz i uzyskaj bezpłatną pomoc profesjonalistów: https://www.darmowyprawnik.eu/anuluj-dlug/

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego masz tylko 14 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ
 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link