Fundusz Sprawiedliwości. Czy pomaga w walce z lichwą? Kontakt.

Fundusz Sprawiedliwości. Czy pomaga w walce z lichwą? Kontakt.
5 (100%) 2 vote[s]

Masz problem i chciałbyś skorzystać z pomocy Funduszu Sprawiedliwości? W dzisiejszym artykule opiszemy czym jest Fundusz Sprawiedliwości. Poruszymy tematykę walki z lichwą w programie Funduszu Sprawiedliwości.

Co to jest Fundusz Sprawiedliwości i komu pomaga?

Na wstępie informujemy, że Fundusz Sprawiedliwości nie jest ani fundacją ani też żadnym stowarzyszeniem. Zgodnie dostępnymi danym Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym. Jego misją i celem działania jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W dużym skrócie Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom, które dotknięte zostały przestępstwem. Pomaga również tym, którzy wychodząc z więzienia poszukują sposobu na zaadaptowanie się w nowej rzeczywistości. Niestety, ale problemem osób, które opuszczają mury więzienia jest to, że znaczna ich część wraca na drogę przestępstwa. Dla takich ludzi nieocenionym jest wsparcie nie tylko materialne w pierwszych tygodniach od wyjścia z więzienia, ale również pomoc psychologiczna.

Jak działa Fundusz Sprawiedliwości?

Na co więc konkretnie wydawane są środki znajdujące się w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości? Oto lista:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
 • pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
 • działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:
  • promowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  • pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
  • podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
  • działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Jak wyczytać można z informacji podawanych przez Fundusz Sprawiedliwości zapewnia on, że:

 • zorganizuje pomoc prawną
 • zapewni wsparcie psychologiczne
 • zapewni wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wesprze Cię materialnie
 • pokryje koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomoże sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi.

Fundusz Sprawiedliwości pomoże w walce z lichwą?

Co prawda bezpośrednim celem działania Funduszu Sprawiedliwości nie jest walka z lichwą, ale ubocznie może tak się stać. Dlaczego? Jeżeli działania banku albo firmy pożyczkowej niezgodne są z prawem karnym i stanowią przestępstwo, to wówczas taka pomoc może zostać udzielona. Stanowi to niejako pomoc obok głównego zakresu działalności Funduszu Sprawiedliwości. A więc pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Może więc taka osoba liczyć na wsparcie głównie psychologiczne, jak również po części prawne. Nie wydaje się jednak, aby Fundusz Sprawiedliwości miał uprawnienia i kompetencje do spłaty zadłużeń w imieniu pokrzywdzonych.

Fundusz Sprawiedliwości – kontakt.

Dane kontaktowe Funduszu Sprawiedliwości Dostępne są na stronie internetowej tej jednostki. W zakładce kontakt znajdziemy zarówno adres mailowy, jak również adres tradycyjny. Adres Funduszu Sprawiedliwości pokrywa się z adresem stacjonarnym Ministerstwa Sprawiedliwości (LINK: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/ ). Zgłoszenia swojej sprawy dokonać można również przez specjalny formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowo w Polsce działa aż kilkadziesiąt terenowych placówek Funduszu Sprawiedliwości.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

Fundusz sprawiedliwości w miastach:

 1. Elbląg,
 2. Gdynia,
 3. Słupsk,
 4. Koszalin,
 5. Szczecin,
 6. Gorzów Wielkopolski,
 7. Bydgoszcz,
 8. Zielona Góra,
 9. Opole,
 10. Piotrków Trybunalski,
 11. Częstochowa,
 12. Katowice,
 13. Tychy,
 14. Zduńska Wola,
 15. Nowy Targ,
 16. Tarnów,
 17. Rzeszów,
 18. Lublin,
 19. Siedlce,
 20. Ostrołęka,
 21. Łomża,
 22. Białymstok,
 23. Ełk,
 24. Zamość.

Dodaj komentarz

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image