Co to jest klauzula wykonalności i jak ją uchylić?

Co to jest klauzula wykonalności i jak ją uchylić?
5 (100%) 2 vote[s]

Spotkałeś się w praktyce z pojęciem klauzuli wykonalności i zastanawiasz się czym jest i jakie ewentualnie niesie ze sobą konsekwencje prawne? W naszym dzisiejszym artykule opiszemy czym jest klauzula wykonalności. Opiszemy również procedurę nadawania klauzuli wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności i kto ją nadaje?

Zdefiniowanie klauzuli wykonalności powinno dokonywać się przez czynności sądu związane z jej nadawaniem. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na tzw. tytuły egzekucyjne. Jakie? Przede wszystkim:

  • nakazy zapłaty;
  • wyroki ;
  • postanowienia;
  • ugody sądowe;
  • ugody przed mediatorem;
  • akty notarialne, w których dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji.

W jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności. W przypadku orzeczeń pochodzących od sądu musi przede wszystkim stwierdzić, czy takie orzeczenie jest prawomocne. Jeśli prawomocność została stwierdzona, to wówczas może sąd nadać klauzulę wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności następuje zazwyczaj na wniosek wierzyciela, rzadko samodzielnie z urzędu przez sąd, np. w EPU (LINK: https://www.darmowyprawnik.eu/jak-dziala-e-sad-w-lublinie/ ). Takie wniosek zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powinien być rozpatrzony niezwłocznie. Nie dłużej jednak niże w terminie 3 dni. Nadanie klauzuli wykonalności sąd dokonuje na posiedzeniu niejawnym, wydając postanowienie. Postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nie doręcza się dłużnikowi! Postępowanie więc ma charakter niejako zaoczny. Odbywa się bez wiedzy i woli dłużnika. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydawane jest w składzie jednego sędziego.

Jeśli mamy do czynienia z ugodą zawartą przed mediatorem i aktem notarialnym to nie ma konieczności stwierdzania prawomocności. Istotne jest tylko ustalenie przez sąd, że faktycznie dana ugoda została zawarta. Ewentualnie, czy dany akt notarialny został zawarty, a dłużnik poddał się w nim dobrowolnej egzekucji.

Kiedy dłużnik dowiaduje się o klauzuli wykonalności?

O tym, że klauzula wykonalności została nadana dowie się dłużnik dopiero od komornika. Kiedy to nastąpi? Zazwyczaj przy pierwszej czynności egzekucyjnej, jak np. zajęcie konta bankowego czy renty i emerytury. Rozwiązanie takie ma swoje uzasadnienie. Dłużnik nie może dowiedzieć się przed czasem, że za chwilę zostanie wszczęta wobec niego egzekucja komornicza. Dlaczego? Z obawy przed próbą ukrywania majątku i udaremniania czynności komornika.

Czy można uchylić klauzulę wykonalności?

Oczywiście klauzulę wykonalności można uchylić. Zgodnie z przepisami na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o wszczęciu egzekucji. Czasu jest więc niewiele. Zasadniczo też uchylenie klauzuli wykonalności nie do końca powoduje rozwiązanie sprawy. Dlaczego? Bowiem nadal istnieje tytuł egzekucyjny, a więc nakaz zapłaty czy wyrok.

Gdzie szukać pomocy w sprawie o uchylenie klauzuli wykonalności?

W Fundacji EuroLege spotykamy się praktycznie każdego z sytuacjami, w których istnieje szansa na uchylenie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności. Niestety, ale w zdecydowanej większości spraw na rynku prawnicy podejmują nieskuteczne próby pomocy. Najgorszą rzeczą jest składanie skargi na czynności komornika. Dlatego warto zaufać sprawdzonym specjalistom, którzy wiedzą w jaki sposób uchylić nie tylko samą klauzulę wykonalności, ale również towarzyszący jej nakaz zapłaty czy wyrok zaoczny.

Fundacja EuroLege jak się zgłosić

Dodaj komentarz

Call Now Button
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ ANALIZY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA
close-image