Co może windykator terenowy, a czego nie?

Co może windykator terenowy, a czego nie?
4.6 (91.67%) 36 votes

Każdego dnia tysiące rzekomych dłużników jest poddawanych tzw. windykacji terenowej lub windykacji polubownej prowadzonej. Dlatego wyjaśniamy, co naprawdę może windykator terenowy, a jakie działania windykatora są niezgodne z prawem. Większości osób, które trafiają do naszej Fundacji Darmowy Prawnik nie ma podstawowej wiedzy w zakresie dotyczącym kontaktów interpersonalnych z windykatorem i nie wie na co może pozwolić sobie windykator w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym dłużnikiem.

Po przeczytaniu poniższego poradnika zalecamy również zapoznać się z naszym inny artykułem na temat jak rozmawiać z windykatorem przez telefon.

Kto to jest windykator terenowy?

Tytułem wstępu trzeba podkreślić, że w świadomości społecznej pojęcie windykatora zazwyczaj kojarzone jest z osobą komornika sądowego. Nic jednak bardziej mylnego! Windykator jest jedynie pracownikiem firmy windykacyjnej, prywatnego podmiotu skupującego długi, którego działalność nie jest połączona w jakikolwiek sposób z władczą działalnością państwa. Komornik sądowy z kolei korzystając z uprawnień nadanych mu w ramach istniejącego porządku prawnego, ma szereg uprawnień do władczego działania względem dłużnika.

Gruntowna różnica pomiędzy komornikiem sądowym a windykatorem leży w tym, że pierwszy działa w oparciu o konkretne ramy prawne oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegając jednocześnie odpowiedzialności przed sądem oraz organami samorządu komorniczego, natomiast działalność windykatora nie podlega żadnym szczególnym regulacjom i opiera się jedynie na wewnętrznych kanonach firm windykacyjnych, za przekroczenie których nic pracownikowi windykacji nie grozi!

Otrzymałeś wyrok zaoczny lub sądowy nakaz zapłaty z powództwa firmy windykacyjnej, chwilówki lub banku?

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty. Nie zwlekaj! Zgłoś się do naszej Fundacji po DARMOWĄ pomoc prawną.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ

Czego nie wolno robić windykatorowi – lista i podstawa prawna:

Czego zatem windykator nie może robić względem dłużnika? Poniżej przedstawiamy listę działań.

  1. Windykator nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli nie wpuścisz windykatora do domu, nie może on użyć środków przymusu względem dłużnika ani przywołać policji celem wejścia do zajmowanych przez Ciebie pomieszczeń. Jeśli windykator wchodzi do Twojego mieszkania bez pozwolenia to dopuszcza się przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego);
  2. Windykator nie może straszyć dłużnika sądem ani komornikiem albo wszczęciem postępowania karnego w celu spłaty długu. W takiej sytuacji windykator dopuszcza się przestępstwa (art. 191 § 1 i 2 kodeksu karnego);
  3. Windykator nie może dokonywać eksmisji z mieszkania. Jeśli windykator dopuszcza się względem dłużnika przemocy fizycznej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 kodeksu karnego);
  4. Windykator nie może bez Twojej wyraźnej wiedzy i zgody zabierać rzeczy stanowiących Twoją własność. Jeśli windykator zabiera rzeczy znajdujące się w Twoim posiadaniu może dopuścić się przestępstwa kradzieży zwykłej, rozboju, kradzieży rozbójniczej albo wymuszenia rozbójniczego (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.);
  5. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.);
  6. Windykator nie może żądać, aby dłużnik wydał mu pieniądze pod przymusem. Takie działanie windykatora może stanowić przestępstwo (art. 280 § 1 k.k., art. 282 k.k.);
  7. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, jego emerytury czy też renty. Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.);
  8. Windykator nie może informować Twojej rodziny, bliskich czy pracodawcy o posiadanym przez Ciebie zadłużeniu. Takie działania windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa uporczywego nękania (art. 190a k.k.) albo przestępstwa zniesławienia (art. 212 § 1 k.k.), jak również mogą stanowić podstawę do ubiegania się o naruszenie dóbr osobistych w procesie cywilnym (art. 24 § 1 k.c.);
  9. Windykator nie może nękać dłużnika częstymi SMS i telefonami. Takie działania windykatora mogą być uznane nawet jako przestępstwo uporczywego nękania (art. 190a k.k.);
  10. Windykator nie może żądać od dłużnika podania jego danych osobowych pod przymusem, np. PESEL. Takie działania windykatora mogą zmierzać do pozyskania danych wrażliwych pod przymusem.

Jeśli windykator postępuje wobec Ciebie jak w powyższych sytuacjach i czujesz się zagrożony, nie musisz pozostawać bierny. Każde ze wskazanych działań może stanowić przestępstwo. Jeśli w Twoim otoczeniu osoby trzecie mają podobne problemy poinformuj je o tym, że osoba windykatora nie ma prawa do odzyskiwania długu w każdy możliwy sposób.

Co wolno windykatorowi?

Na sam koniec podsumowanie. Co w takim razie może windykator zrobić pod przymusem? Otóż praktycznie prawie NIC! Może pozwać dłużnika do sądu, ale tam musi wykazać, że jego dług istnieje w żądanej wysokości i nie jest przedawniony. Jeśli zostałeś pozwany przez windykatora albo znasz osobę, która została pozwana nie zwlekaj, zgłoś się do nas po profesjonalną i darmową pomoc prawną.

Pamiętaj, że na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sądowego nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru przesyłki sądowej.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj i zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

Jeśli nagle pojawił się komornik, a nie wiedziałeś o sprawie sądowej, to też możemy pomóc! Jeszcze nie wszystko stracone.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC PRAWNĄ
 
Pamiętaj! Termin na odwołanie się od nakazu zapłaty jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki 
działa na Twoją niekorzyść!

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ POMOCY prawnej!

Niczym nie ryzykujesz, a możesz stracić szansę na anulowanie długu lub wstrzymanie egzekucji komorniczej.
close-link