Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jak wnieść sprzeciw EPU.

Jak zabrać się za napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty, aby był on prawidłowo i zgodnie z przepisami skonstruowany, a także zawierał wszystkie niezbędne składniki, które umożliwią walkę z windykatorem? O tym w tekście poniżej.

Jeśli pozwany dostaje nakaz zapłaty, musi przede wszystkim przyjąć tą wiadomość z zimną głową i jak najszybciej podjąć działanie. Na złożenie sprzeciwu mamy tylko 14 dni od dnia odbioru nakazu zapłaty, a więc czas działa na niekorzyść pozwanego, a na korzyść windykatora. Od czego w ogóle zacząć?

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się na formularzu, czy w formie pisemnej?

Pierwszą rzeczą jaką pozwany powinien podjąć jest ustalenie, czy sprzeciw należy wnieść na urzędowym formularzu, czy też w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw na specjalnie do tego dedykowanym formularzu wnosi się tylko wtedy, jeśli pozew był złożony na takim formularzu (art. 503 § 2 k.p.c.). W pozostałych wypadkach, w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. EPU), sprzeciw wnosi się w zwykłej formie, bez konieczności wypełniania formularza.

Jeśli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu, należy pamiętać, że niewniesienie go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. nieprzekreślenie rubryk niewypełnionych, nieprzekreślenie sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1301 § 1 i 2 k.p.c.). Odrzucenie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty się uprawomocni i będzie stanowił podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika (art. 504 § 2 k.p.c.).

Nie zwlekaj! Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz tylko 14 dni od dnia odbioru nakazu zapłaty.

Błąd w treści sprzeciwu może skutkować jego odrzuceniem. Nie ryzykuj! Zgłoś się do naszej Fundacji. Napiszemy dla ciebie sprzeciw za darmo.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Po przebrnięciu etapu ściśle formalnego należy pamiętać, że zasadniczo sprzeciw od nakazu zapłaty będzie wymagał sprecyzowania, a mianowicie: 1) czy jest zaskarżany w całości czy też w części – jeśli w części to w jakiej, 2) powinien zawierać stawiane zarzuty (np. przedawnienie) pod rygorem ich pominięcia w późniejszym etapie postępowania, 3) winien wskazywać uzasadnienie twierdzeń sprzeciwu, jak również wskazywać ewentualnie dowody na ich potwierdzenie (art. 503 § 1 k.p.c.). Bezwzględnie należy pamiętać, że nieprawidłowo skonstruowany sprzeciw, chociażby odpowiadał warunkom formalnym, może skutkować przegraniem sprawy (np. nieprawidłowe lub spóźnione podniesienie zarzutu przedawnienia) i koniecznością zapłaty należności windykatorowi, chociażby kwota była daleko przedawniona albo w ogóle nienależna!

Sprzeciw EPU – jak wnieść sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nieco inne zasady obowiązują w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Tutaj wystarczy jedynie wnieść sprzeciw i wskazać w jakim zakresie się go zaskarża (w całości czy w części). Nie wymaga on uzasadnienia i przedstawiania dowodów. Przy czym i tym razem należy podnieść wszystkie zarzuty (np. przedawnienie), pod rygorem pominięcia ich w późniejszym etapie postępowania (art. 50535 k.p.c.).

Przypominamy, że niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od dnia jego odbioru, złożenie sprzeciwu w nieodpowiedniej formie, złożenie sprzeciwu na nieprawidłowo wypełnionym formularzu może spowodować odrzucenie sprzeciwu, zaś niepowołanie na odpowiednim etapie postępowania stosownych zarzutów, twierdzeń i dowodów nie będzie co prawda skutkowało odrzuceniem sprzeciwu, ale w konsekwencji może spowodować, że sąd uwzględni powództwo windykatora.

Zarówno odrzucenie sprzeciwu jak i uwzględnienie powództwa windykatora niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje. Jeśli nakaz zapłaty albo niekorzystny wyrok sądu uprawomocni się, wówczas windykator nadaje takiemu tytułowi klauzule wykonalności, a następnie występuje do komornika o wszczęcie egzekucji. Na tym etapie dłużnik pozostaje praktycznie bez większych szans powodzenia.

Dostałeś nakaz zapłaty z sądu i nie wiesz, jak napisać sprzeciw?

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie!

Nasza Fundacja udzieli Ci bezpłatnej pomocy wykwalifikowanego prawnika (radcy prawnego albo adwokata), który napisze za Ciebie sprzeciw, wniesie go do Sądu i będzie nadzorował przebieg całego postępowania sądowego.

W ciągu 48 godzin od wysłania zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z tobą telefonicznie lub mailowo, aby szczegółowo ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Jesteśmy fundacją, która działa Pro Publico Bono. Oznacza to, że nie pobieramy żadnych opłat za udzielaną pomoc prawną!

Od kogo dostałeś sądowy nakaz zapłaty (kto był nadawcą) albo dowiedziałeś się, że był wydany?

Z sąduOd komornikaOd windykatora

Data odbioru sądowego nakazu zapłaty lub uzyskania informacji o egzekucji komorniczej:

Kwota długu dochodzona nakazem zapłaty:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). [Polityka prywatności]

Oświadczam, że przed zatwierdzeniem przesłania swoich danych kontaktowych zapoznałem/am się z regulaminem korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, jest on dla mnie zrozumiały i w całości go akceptuję. [Regulamin]

Oświadczam, że w powierzonej Fundacji sprawie nie działa w moim imieniu i na moją rzecz żaden radca prawny ani adwokat.